تعمیر جک صندلی

جک صندلی یکی از قطعات مهم صندلی ها به شمار می آید که برای راحتی و تنظیم ارتفاع صندلی قابل استفاده است که دارای طیف وسیعی از سیستم های پایه و پایه قابل تنظیم هستند. پوشش آنودایز شده آنها را در برابر عناصر محافظت می کند و به جلوگیری از خوردگی و هوا کمک می کند.تعمیر جک صندلی و پایه صندلی قابل تنظیم با ارتفاع Garelick یک گزینه اقتصادی عالی است که در دو مرحله انجام می شود تا با تنظیمات فعلی شما مطابقت داشته باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید