درب آکوستیک

درب آکوستیک

 صدای موجود در هوا توسط جرم مسدود می شود – بنابراین هرچه ماده سنگین تر و متراکم تر باشد ، صدای آن را مسدود می کند. اگر درب شما سبک و توخالی باشد ، صدا به راحتی از آن عبور می کند. به عنوان مثال یک درب آتش نشانی سنگین و سنگین صدای بسیار بیشتری را مسدود می کند. 2. صدا می تواند از طریق شکاف های هوا حرکت کند – اگر هوا بتواند شکافی را پشت سر بگذارد ، صدا می تواند از طریق آن عبور کند. برای کار کردن باید از عایق صدا صحیحاً آب بندی شود و درب منزل نیز همین کار را می کند. اگر بین در و قاب یا بین در و کف شکاف وجود داشته باشد ، صدا به بیرون نشت می کند. با نصب آکوستیک یا پیش نویس بدون درز درب یا قاب ، می توانیم این نشت را به حداقل برسانیم

 

دیدگاهتان را بنویسید