درب ضد صدا

 

درب ضدصدا

قرار است خانه شما محلی برای آرامش و آرامش باشد ، بنابراین صداهای بلندی که از بیرون درب شما می آید بسیار مخل خواهد بود. با اختصاص دادن زمان برای عایق صدا نگه داشتن درهای اتاق ، حواس پرتی های بیرونی را کاهش دهید. حتی می توانید یک راه حل اساسی مانند قرار دادن فرش قبل از درب انتخاب کنید. اگر نگران درب بیرونی هستید ، جایگزینی همه پارگی های هوا یکی دیگر از گزینه های مناسب است. سعی کنید راه حل ها را امتحان کنید تا جایی که راه حل مناسب شما را پیدا کنید.

دیدگاهتان را بنویسید